Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of diensten op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Cupcakerij
Patrimoniumlaan 32
3904 AD Veenendaal
06-36317499 (beter bereikbaar via e-mail)
[email protected]
www.cupcakerij.nl
KvK: 61687170
BTW-ID: NL001557541B62

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Daarnaast zijn zij van toepassing op alle mondeling of schriftelijk tot stand gekomen overeenkomsten.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden (elektronisch of schriftelijk) aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst gesloten wordt, aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod
Cupcakerij biedt verse producten met een geringe houdbaarheid. Over het algemeen geldt dat de producten het beste op de dag van levering gegeten kunnen worden. Ze zijn daarna nog drie dagen houdbaar op een koele plek.
Cupcakerij streeft ernaar een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de producten te geven. Informatie betreffende ingrediënten en producten kunt u vinden op de ingrediënten-pagina. De afbeeldingen van onze producten zijn waarheidsgetrouw, maar kunnen met de tijd wijzigen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de omschrijving binden Cupcakerij niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument.
Wanneer de consument een bestelling plaatst, bevestigt Cupcakerij de ontvangst van de bestelling/de totstandkoming van de overeenkomst (indien e-mailadres van consument bekend is) via de elektronische weg door middel van een ontvangstbevestiging.

Artikel 6 – Herroepingsplicht
Aangezien gewerkt wordt met verse producten die niet geprefabriceerd zijn en een beperkte houdbaarheid hebben, worden de producten van Cupcakerij uitgesloten van de herroepingsplicht.

Artikel 7 – Bestellingen
De consument kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bestellingen plaatsten via www.cupcakerij.nl.
Voor logo- en afbeelding cupcakes dient de consument een PDF-bestand aan te leveren met een afbeelding die verkleind is tot 5×5 cm (vierkant) of 5 cm rond. De afbeelding wordt vervolgens met eetbare inkt op icing sheets geprint.

Artikel 8 – Allergieën en intoleranties (lactosevrij en glutenvrij)
Hoewel de ingrediënten met grote zorg uitgekozen zijn en tijdens het bereiden van een product getracht wordt te voorkomen dat er allergenen (lactose en/of gluten) in een allergeen-vrij (lactosevrij of glutenvrij) product komen, kan niet gegarandeerd worden dat de allergeen-vrije producten 100% allergeen-vrij zijn. Helaas worden in Nederland veel allergeen-vrije producten verpakt in omgevingen waar ook de allergenen verpakt worden, waardoor de ingrediënten mogelijk sporen van de allergenen bevatten. Bij Cupcakerij worden ook producten verwerkt waar de allergenen wel in zitten, wat, ondanks grote zorg, kan zorgen voor allergenen in de allergeen-vrije producten. Het is voor risico van de consument om deze producten te bestellen; Cupcakerij is niet verantwoordelijk voor (eventuele) gevolgen.

Artikel 9 – Prijzen
Alle op www.cupcakerij.nl weergegeven prijzen zijn inclusief 9% BTW en in euro’s (€).
Ondernemer kan te allen tijde de prijzen op www.cupcakerij.nl wijzigen. Reeds bestelde producten worden geleverd voor de prijs die gehanteerd werd op het moment van bestelling.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan is Cupcakerij niet aansprakelijk.

Artikel 10 – Betaling
Bij bestelling via de website kan gekozen worden voor betaling via iDeal (via Sisow). Indien gekozen wordt voor iDeal wordt door de consument direct betaald. Verkoop via de winkel wordt in de winkel afgerekend via pin of contant.

Artikel 12 – Offertes
Consument kan een prijsopgave opvragen die naar diens wensen wordt ingericht. Voor de offerte geldt een beperkte geldigheidsduur, deze wordt vermeld bij het verzenden.

Artikel 11 – Annulering en wijziging
Cupcakerij heeft het recht om bestellingen te weigeren die aanstootgevend of beledigend zijn. Dit zal worden teruggekoppeld aan de consument.
Indien de consument een bestelling wil annuleren, dient deze contact op te nemen met de klantenservice van Cupcakerij. Dit geschiedt via e-mail ([email protected]). Cupcakerij kan niet garanderen dat een bestelling kosteloos geannuleerd kan worden. Indien er kosten gemaakt zijn, worden deze bij annulering in rekening gebracht aan de consument. Dit geldt ook voor de kosten van online betaling en administratieve kosten. Indien een bestelling door de consument of door de ondernemer wordt geannuleerd zullen reeds gedane betalingen binnen 14 dagen worden teruggestort op de rekening van de consument. Indien er kosten gemaakt zijn, worden deze in rekening gebracht aan de consument en indien nodig verrekend met reeds gedane betalingen.
Indien de consument de bestelling wil wijzigen kan deze de eerdere bestelling annuleren en een nieuwe bestelling plaatsen.

Annuleringskosten voor webshopbestellingen bedragen € 2,95, aangezien wij kosten maken voor iDealtransacties en refunds. Het is de verantwoording van de klant om de bestelling goed te controleren, voorafgaand aan het bestellen.

Artikel 12 – Levering
Het bestelde gebak kan opgehaald worden op de leverdatum in het pand aan de Patrimoniumlaan 32 in Veenendaal. Onze openingstijden zijn beschikbaar op de website en wijzigingen worden via website en Facebook-pagina (www.facebook.com/cupcakerij) bekend gemaakt. Indien gewenst kan buiten openingstijden een afspraak gemaakt worden tot het ophalen van gebak. Hoewel Cupcakerij gebruik maakt van cupcakedozen dienen de dozen recht gehouden te worden en met zorg te worden behandeld. Cupcakerij is niet aansprakelijk voor schade aan het gebak na ophalen, zoals gebak dat door de doos is gerold, dat in de zon heeft gestaan of langere tijd in een warme auto heeft gestaan.
Levertijden zijn aangegeven per product en zijn leidend voor de levering van het product. Leveringen in de toekomst kunnen eveneens doorgegeven worden.
Bezorging geschiedt binnen Veenendaal en ongeveer 10-15 km daarbuiten tussen 9:00-17:00 uur op dinsdag t/m zaterdag; Cupcakerij neemt contact op betreffende het tijdsvak waarin bezorgd wordt. Buiten ons bezorggebied en op andere tijden geschiedt alleen in overleg tussen consument en Cupcakerij. Neem hiervoor contact op ([email protected]). Voor bezorging worden extra kosten in rekening gebracht, aangezien hiervoor een koerier ingehuurd dient te worden.
Cupcakerij is niet aansprakelijk als door overmacht niet geleverd kan worden. Hieronder worden abnormale en onvoorziene omstandigheden verstaan die ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals natuurrampen, stakingen, langdurige internetstoringen, langdurige stroomstoringen, brand, diefstal enzovoort.

Artikel 13 – Aanbetaling
Voor bestellingen boven de € 150,- (inclusief BTW) wordt een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag gevraagd om de leveringsdatum vast te leggen. Dit bedrag dient minimaal één maand voor de leveringsdatum voldaan te zijn.

Artikel 14 – Klachten
In het geval van een klacht aan de kant van de consument, kan deze via e-mail ([email protected]) contact opnemen met de klantenservice van Cupcakerij. Klachten worden binnen 7 werkdagen in behandeling genomen.

Artikel 15 – Wet AVG
Cupcakerij (KvK 61687170) gebruikt gegevens van klanten enkel voor uitvoering van een overeenkomst. Uw naam wordt, zodra u een bestelling plaatst, opgeslagen op onze website en een administratieve database in eigen beheer, zodat we weten welke klant bij welke bestelling hoort. Uw e-mailadres en/of telefoonnummer worden gebruikt om een bevestiging van de bestelling te sturen en in geval van vragen betreffende de bestelling contact met u op te nemen. Uw adres gebruiken we om uw gebak op de juiste plaats af te leveren. Uw gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken en worden enkel voor onze eigen administratie gebruikt.

Bij betaling via iDeal worden uw gegevens opgeslagen door Sisow, het platform wat onze iDeal betalingen verzorgt. Zij zijn een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese privacywetgeving, omdat zij de bevoegdheid hebben om de doelen en de middelen van de verwerking van gegevens te bepalen, die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar aangeboden diensten. Hetzelfde geldt voor betalingsservice iZettle, waarmee de pinbetalingen in de winkel worden verzorgd. Cupcakerij vertrouwt erop dat zij gegevens niet aan derden verstrekken.

Indien u geen gegevens wilt achterlaten raden we u aan om langs te komen in de winkel om uw bestelling te plaatsen of telefonisch contact met ons op te nemen. Uw naam wordt dan opgeslagen in onze administratieve database in eigen beheer. Wilt u dit ook niet, bestel dan anoniem.

Als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of laten wissen, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon.